Undervisning

Virum Skoles historie går helt tilbage til 1721, hvor Frederik d. IV's søster, prinsesse Sophie Hedevig, som ejede og boede på slottet Frederiksdal, byggede skolen.

Vi er i dag en 4 sporet skole med omkring 1.000 elever og 120 medarbejdere.

Virum Skole er skolen, som tør, vil og kan udvikle egen praksis, så børnene er i stand til at leve i en verden i forandring:

  • Vi udfordrer hinanden og går nye veje pædagogisk, organisatorisk, socialt og menneskeligt i et engageret og aktivt samspil
  • Vi gør det sjovt, udviklende, attraktivt og lærerigt både fysisk og intellektuelt
  • Vi inddrager forældre og samfund aktivt i skolens liv

Fakta

Visioner og værdier, forventninger og principper

Informationsfoldere